Supervision

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Supervision som metode anvendes hyppigt som faglig udviklingsmetode blandt psykologer og andre professioner, der arbejder med mennesker.

Dette gælder eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger osv.

Jeg arbejder med den konkrete problemstilling og hjælper med at identificere kerneproblemerne, og sætter dem gerne ind i en teoretisk ramme og vinkler derfra problemstillingen fra forskellige sider.

Supervisionen er løsningsorienteret, og og angår ikke alene forståelse af en problemstilling, men også ofte overvejelser om konkrete handlemuligheder.

Jeg tilbyder supervision på følgende områder:

Psykoterapi

Psykoterapi til psykologer mhp. autorisation

Pædagogisk personale

Sundhedsfagligt personale fx. ansatte på plejehjem