Terapi med lægehenvisning

Pr. 01.01.23 kan du bruge din lægehenvisning hos mig.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du har været udsat for en af disse hændelser:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression som er fyldt 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD som er fyldt 18 år.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser nedenfor. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere, men skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til op til 12 samtaler, dog kan mennesker med let til moderat depression og angst opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Din henvisning er gyldig et år efter lægen har udstedt den. Dog skal den hentes ned fra henvisningshotellet indenfor 90 dage, hvorefter, den bliver inaktiv. Er den først hentet ned, skal den blot tages i brug indenfor et år. Den er altid aktiv et år fra sidste samtale, hvorefter den lukkes ned og ikke kan genåbnes.

Læse mere indgående om reglerne for lægehenvisning til psykolog her, hvor det også fremgår mere detaljeret hvad den enkelte henvisningsårsag dækker over.

Tilskud ved medlemskab hos Sygeforsikring “danmark”

Er du medlem af sygeforsikring “danmark” i gruppe 1, 2 eller 5 kan du få et varierende tilskud til samtaler hos mig.

Unge fra 16-25 år: 450 kr. i tilskud pr. samtale. Herunder også parterapi.

Voksne fra 26 år: 300 kr. i tilskud pr. samtale. Herunder også parterapi.

OBS: Der tages forbehold for at tilskuddet ændres – Opdateret 12.12.22