Om

For mig er det vigtigste at hjælpe dig med at opnå større autonomi og mestringsevne i dit eget liv. Når der sker noget uventet i vores liv, kan vi få oplevelsen af at blive magtesløse og have vanskeligt ved at navigere, som vi tidligere kunne. Det kan ske forbindelse med voldsomme oplevelser, men også i situationer som objektivt kan virke harmløse. Vi reagerer ikke alle ens på de samme oplevelser og måske vækker en episode noget i dig, som du genkender fra tidligere i dit liv, og som gør det særligt vanskeligt at komme igennem på egen hånd. Jeg vil forsøge, sammen med dig, at forstå hvad du går igennem med udgangspunkt i din fortælling og hjælpe dig til selv at komme på ret køl.

Anskuelse af mennesket
Jeg tror på, at vi som mennesker er formet af de relationelle sammenhænge, vi har indgået i og at en styrket forståelse af egne måder at relatere sig til andre, kan hjælpe os til at forstå nuværende vanskeligheder og derved skabe mulighed for forandring.
Erfaring

Jeg har bred erfaring med samtaleterapi fra frivilligsektoren privat praksis og psykiatrien. Derudover har jeg arbejdet i PPR-regi og har indblik i mange af de udfordringer, der kan opstå i jobbet som pædagog, lærer eller problemstillinger der knytter sig til at være elev eller forælder.

I de seneste år har jeg primært beskæftiget mig med samtaleterapi til medarbejdere i Aarhus kommune, hvilket har givet stor indsigt og forståelse inden for nedenstående områder hvor håndtering af stress, mobning, afskedigelser, samarbejdskonflikter, vold og trusler samt akut krisehjælp har været generelle temaer:

– Ældresektoren i form af plejehjem og hjemmepleje.
– Børne og ungdomsområdet i form af dagtilbud, skoler, ungdomsklubber.
– Sociale forhold og beskæftigelse i form af Jobcentre, institutioner for voksne med handicap og socialt udsatte.
Privat

Jeg er født 1984, er gift og har tre sønner. Jeg har været en ivrig idrætsudøver, men en knæskade har sænket aktivitetsniveauet markant. Jeg bruger derfor det meste af min fritid med min familie og venner.